Image

Projekty UE/PARP

Image
Projekt “Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”

Dotacja na kapitał obrotowy dla BORA POLAND sp.z.o.o w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)./

Wartość projektu:
220 979,31 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
220 979,31 zł

Numer umowy o dofinansowanie:
POIR.03.04.00-10-0346/20-00